Hệ thống CUSC Point

Đăng nhập bằng tài khoản mail cusc.ctu.edu.vn

TênPointID
Cao Văn Khang 335A1300148
Nguyễn Thị Kim Nhi 325A1300046
Trần Như Phong 320A1200128
Nguyễn Trương Quỳnh Như 319A1300048
Võ Gia Dĩ 300A1300120
Phan Thành Phú 285A1300323
Đoàn Quốc Khanh 279A1300418
Lê Thanh Tú 277A1300501
Đỗ Thị Mỹ Tiên 275A1300079
Phan Nhật Tài 275A1300332
Top 10 Sinh viên có CUSC Point cao nhất!!!

Đăng nhập